dijous, 24 de gener del 2013

La festa de l'aigua

FONTS UFANES
(Gabellí Petit, Campanet)
Aquesta foto està presa a començament de Febrer de 2012, fa gairebé un any. Havia nevat i plogut molt a les darreres setmanes i les Fonts Ufanes de Gabellí, a la comarca del Raiguer de Mallorca, acabaven de rebentar. Es tracta d'un espectacle únic, tota una festa de l'aigua en un dels fenòmens hidrogeològics més singulars de Mallorca. Sol passar diverses vegades a l'any.
Avui, però, dia 24 de gener de 2013, no he tingut tanta sort. Tot i la neu caiguda un dia abans sobre la Serra de Tramuntana i les fortes plogudes de les darreres hores, les fonts eren seques i el remor de l'aigua corrent per la torrentera era ara silenci sepulcral. Un silenci només interromput per les gotes de pluja que de manera gairebé continuada traspassaven l'espès alzinar que protegeix aquest peculiar aflorament fins a estavellar-se sobre el meu anorac.
Itinerari
Distància: 2,9 quilòmetres (itinerari gairebé circular)
Desnivell: 0m
Durada: 30-45minuts
La finca pública de Gabellí Petit es pot visitar tot l'any entre les 10 hores i les 17 hores. Quant les fonts rebenten, l'aigua corre lliurament en molts de trams del camí, per això es recomanable dur calçat adequat i resistent a l'aigua.
Tot plegat, es tracta d'una volta molt interessant i especialment indicada per fer en família. El recorregut és curt i amb un desnivell escàs. A més, l'existència d'un centre d'interpretació del medi just al costat de les fonts permet gaudir d'una manera més completa d'aquest fenomen hidrogeològic tant curiós com interessant. http://mediambient.caib.es/espaisdenaturabalear 
Informació general
Les fonts Ufanes de Campanet constitueixen el fenomen hidrogeològic notòriament més singular de l’illa de Mallorca. La zona d’aflorament es troba situada a la finca de Gabellí, als voltants de l’església de Sant Miquel.
Les particulars condicions del lloc han motivat que s’hagi conservat la capa climàtica de l’alzinar, essent un dels més be conservats de tota la comarca. En qualitat d’això, està qualificat com a àrea natural d’especial interès en el grau més alt de protecció segons l’article 11 de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears.
 Aquestes fonts intermitents que brollen des del sòl en temps de molta pluja –aquest és precisament el significat d’”ufana”-, dins l’alzinar de l’esmentada possessió constitueixen un autèntic espectacle i un dels principals elements del patrimoni natural campaneter. Ses Ufanes de Gabellí fan part d’un sistema de fonts que s’estén des de Maçana fins a Gabellí, passant per Biniatró, i que tenen l’origen en un vessament cabalós d’un aqüífer fisural que forma un embassament subterrani d’aigua localitzat a la base d’un escarpament calcari. L’elevada permeabilitat dels materials de les capes superiors d’aquesta bossa hídrica és la causant tant de la baixa capacitat d’emmagatzematge com de la ràpida resposta de les fonts a la pluja. Les dimensions de la unitat hídrica que alimenta les fonts Ufanes s’ha calculat en uns 45 km2 de superfície i una gruixa d’entre 200 i 600 m. Tot i la intermitència de la periodicitat, depenent de les pluges, les rajades d’aigua es poden arribar a produir entre tres i set vegades per any, del novembre a l’abril, amb un volum d’aigua que por arribar a superar els 40m3/s ( i fins a 100 m3/segon en sortides excepcionals). A més, la descàrrega es produeix unes vuit hores després dels aiguats, tot i que l’estroncament també és ràpid i sol tenir lloc al tercer o quart dia.
 
          
La singularitat i l’espectacularitat d’aquestes fonts ha motivat que se les conegui no sols a la comarca, sinó a tota l’illa, i són un dels punts de visita més concorreguts en els moments d’aflorament. A més, la singularitat del seu funcionament hidrogeològic ha fet que aquestes fonts hagin estat objecte d’estudi d’universitats espanyoles i estrangeres.
Vista la conveniència de planificar detalladament l’ús sostenible del recurs hídric i de conservar la singularitat i la bellesa de ses fonts Ufanes, el Govern de les Illes Balears dia 28 d’agost de 2001 va acordar declarar ses fonts Ufanes com a monument natural.
(Guia dels pobles de Mallorca, Campanet, núm 13)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada